مشتریان محترم برای ارتباط با پشتیبانی به یکی از روشهای زیر می توانند اقدام کنند:

1- سیستم تیکت:
با ورود به محیط کاربری خود در آدرس http://www.clients.farswebhost.com/submitticket.php می توانید در هر لحظه مشکل خود را مطرح کرده و شماره پیگیری دریافت نمائید.
میانگین زمان پاسخگوئی به مشکلاتی که از این طریق مطرح می شوند بین 3 تا 5 ساعت می باشد و  بزرگترین خصوصیت پیگیری از این روش این است که مشکل شما حتماً بررسی شده و بدون پاسخ نخواهد ماند.
نکته: حداکثر زمان پاسخگوئی به مشکلاتی که نیاز به بررسی بیشتری دارند و همینطور تیکت هایی که مهر تحت بررسی می خورند  24 ساعت خواهد بود.

2- ایمیل:
با ارسال یک ایمیل به Shahryari69@Gmail.com شما پس از 15 دقیقه و بصورت خودکار یک تیکت پشتیبانی با شماره پیگیری باز می شود و همکاران ما در واحد مربوطه پاسخ آن را بین 3 تا 5 ساعت و یا حداکثر تا 24 ساعت ارسال خواهند نمود.
3- پشتیبانی زنده - تنها واحد فروش :

با استفاده از آیدی farswebhost در Yahoo Messenger میتوانید به صورت زنده با متخصصین ما گفتگو کنید .(1378/09/09 November)« للخلف