(1379/04/10) ارتباط با واحد پشتیبانی

مشتریان محترم برای ارتباط با پشتیبانی به یکی از روشهای زیر می توانند اقدام کنند:1- سیستم تیکت:با ورود به محیط کاربری خود در آدرس http://www.clients.farswebhost.com/submitticket.php می توانید در هر لحظه مشکل خود را ... بیشتر »