کارت خرید

هاست لينوکس استاندارد (DirectAdmin)

(انتخاب گروه دیگر)

DA-1
DA-2
DA-3
DA-4
DA-5
DA-1
فضا
200 مگابایت
ترافیک ماهیانه
10 گیگابایت
پارک دامین
نامحدود
بانک اطلاعاتی
نامحدود
آدرس ایمیل
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
25,000 تومان
شش ماهه
DA-2
فضا
500 مگابایت
ترافیک ماهیانه
15 گیگابایت
پارک دامین
نامحدود
بانک اطلاعاتی
نامحدود
آدرس ایمیل
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
30,000 تومان
شش ماهه
DA-3
فضا
1000 مگابایت
ترافیک ماهیانه
25 گیگابایت
پارک دامین
نامحدود
بانک اطلاعاتی
نامحدود
آدرس ایمیل
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
40,000 تومان
شش ماهه
DA-4
فضا
1500 مگابایت
ترافیک ماهیانه
40 گیگابایت
پارک دامین
نامحدود
بانک اطلاعاتی
نامحدود
آدرس ایمیل
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
55,000 تومان
شش ماهه
DA-5
فضا
2000 مگابایت
ترافیک ماهیانه
60 گیگابایت
پارک دامین
نامحدود
بانک اطلاعاتی
نامحدود
آدرس ایمیل
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
75,000 تومان
شش ماهه


Powered by WHMCompleteSolution