کارت خرید

هاست لينوکس استاندارد (DirectAdmin)

(انتخاب گروه دیگر)

DA-1
DA-2
DA-3
DA-4
DA-5
DA-1 (0 موجود است)
فضا
200 مگابایت
ترافیک ماهیانه
10 گیگابایت
پارک دامین
نامحدود
بانک اطلاعاتی
نامحدود
آدرس ایمیل
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
35,000 تومان
شش ماهه
DA-2 (0 موجود است)
فضا
500 مگابایت
ترافیک ماهیانه
15 گیگابایت
پارک دامین
نامحدود
بانک اطلاعاتی
نامحدود
آدرس ایمیل
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
42,000 تومان
شش ماهه
DA-3 (0 موجود است)
فضا
1000 مگابایت
ترافیک ماهیانه
25 گیگابایت
پارک دامین
نامحدود
بانک اطلاعاتی
نامحدود
آدرس ایمیل
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
56,000 تومان
شش ماهه
DA-4 (0 موجود است)
فضا
1500 مگابایت
ترافیک ماهیانه
40 گیگابایت
پارک دامین
نامحدود
بانک اطلاعاتی
نامحدود
آدرس ایمیل
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
77,000 تومان
شش ماهه
DA-5 (0 موجود است)
فضا
2000 مگابایت
ترافیک ماهیانه
60 گیگابایت
پارک دامین
نامحدود
بانک اطلاعاتی
نامحدود
آدرس ایمیل
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
105,000 تومان
شش ماهه