کارت خرید

هاست لينوکس استاندارد (cPanel)

(انتخاب گروه دیگر)

CP-1
CP-2
CP-3
CP-4
CP-5
CP-1 (0 موجود است)
فضا
200 مگابایت
ترافیک ماهیانه
10 گیگابایت
پارک دامین
نامحدود
بانک اطلاعاتی
نامحدود
آدرس ایمیل
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
35,000 تومان
شش ماهه
CP-2 (0 موجود است)
فضا
500 مگابایت
ترافیک ماهیانه
15 گیگابایت
پارک دامین
نامحدود
بانک اطلاعاتی
نامحدود
آدرس ایمیل
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
42,000 تومان
شش ماهه
CP-3 (0 موجود است)
فضا
1000 مگابایت
ترافیک ماهیانه
25 گیگابایت
پارک دامین
نامحدود
بانک اطلاعاتی
نامحدود
آدرس ایمیل
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
56,000 تومان
شش ماهه
CP-4 (0 موجود است)
فضا
1500 مگابایت
ترافیک ماهیانه
40 گیگابایت
پارک دامین
نامحدود
بانک اطلاعاتی
نامحدود
آدرس ایمیل
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
77,000 تومان
شش ماهه
CP-5 (0 موجود است)
فضا
2000 مگابایت
ترافیک ماهیانه
60 گیگابایت
پارک دامین
نامحدود
بانک اطلاعاتی
نامحدود
آدرس ایمیل
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
105,000 تومان
شش ماهه